JUGUEM AMB ELS NOMBRES

Aquests dies a mates estem jugant amb els nombres: hem utilitzat els reglets per comparar nombres, descompondre’ls en xifres més petites o veure els nombres com a quantitat de coses o de sumands. També estem treballant amb fitxes blaves que ens permeten visualitzar els nombres. Això ens ajuda molt a sumar i restar mentalment, i no amb els dits!

QUIN DAU TRIO?

Les taules de multiplicar es poden aprendre de moltes maneres. Potser vam memoritzar que 8×5 són 40; 8×6 són 48 i 8×7, 56. Però si ens pregunten quines multiplicacions fan 36, les sabrem dir totes? Aquest exercici a la inversa consolida l’aprenentatge de les taules i, a més, ens ajuda a introduir els conceptes de múltiple i divisor.

El joc de taula amb el qual hem treballat aquesta setmana els alumnes de 5EP es basa, precisament, en això. Posem per cas que volem moure’ns a una casella que conté un 12. Quin dau haurem de triar per llençar? El de color vermell amb els nombres del 0 al 5, o el de color blau amb els nombres del 5 al 10?