Etapes històriques

Els alumnes de 5EP han elaborat uns murals sobre les diferents edats històriques. Cada grup feia la recerca d’informació d’una de les etapes, ho recollia en un mural i, posteriorment ho presentava a la resta del grup classe. A més, la resta de la classe que escoltava la presentació recollia les idees més importants  en un dossier en forma d’apunts. Han realitzat uns treballs i unes presentacions excel·lents.