DADES I NOMBRES

Aquí teniu unes taules amb dades que realitza l’alumnat de 5EP i els seus gràfics corresponents.

També fan les taules de multiplicar treballant de manera ràpida amb eines com copiar i enganxar o duplicant la informació automàticament.

També fan fórmules matemàtiques per fer càlculs (imatge de mostra).

unnamed

 

 

 

EXCEL a 5EP

L’alumnat de 5EP treballa amb el programa Excell. Aquest trimestre tenim l’últim equip d’alumnes que fa aquests tipus d’activitats: l’horari del curs, les taules de multiplicar, generar gràfics a partir de dades, etc.