Càlcul d’àrees a partir del TANGRAM

Investiguem com calcular àrees a partir del joc del Tangram i ens adonem que el triangle més petit és la meitat d’un quadrat. Gràcies a això hem descobert quina és la fórmula de l’àrea del triangle. Ara la nostra fita és aconseguir calcular l’àrea d’una figura tan rara com és el romboide!
Deixa un comentari